Opintoseteliavustukset

Valtio tukee opintoseteliavustuksella kansalaisopiston opintoihin pääsyä. Käytämme opintoseteliavustusta suoraan kohderyhmille suunnattujen kurssien kurssimaksujen alentamiseen.

Alennusta ei tarvitse anoa erikseen. Opisto laskuttaa opintosetelihinnan ilmoittautumistietojen perusteella.

Ryhmät, joiden kouluttautumista opintoseteleillä voidaan tukea:

  • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.
  • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.
  • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
  • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Viimeksi muokannut: Jokinen Johanna