Nainen valmistaa korua Valkeakoskiopiston korunvalmistuskurssilla

Taide ja kädentaidot

Taide- ja taitoaineiden opiskelu lisää opiskelijan iloa ja onnistumista omassa tekemisessä sekä kykyä arvioida ja arvostaa monipuolista visuaalista kulttuuria.

Kuvataideopetuksen tavoitteena on kehittää kuvallista ajattelua, luovuutta, kuvanlukutaitoa ja taiteentuntemusta sekä kuvallisen ilmaisun keinoja, materiaalien ja tekniikoiden hallintaa.

Käsityön opetuksessa kurssitarjonnassa on tekstiilityön ja teknisen työn kursseja. Opetuksen tavoitteena on kehittää käsityötaitoja ja työtapoja, materiaalituntemusta, ongelmaratkaisutaitoa, suunnittelua ja luovaa ilmaisua. Keskeistä on myös perinteen tuntemus ja uuden luominen, yhdessä ideointi ja ryhmässä oppiminen.

Lukukauden mittaisia kursseja on taiteen ja käsityön aloittelijoille, perusteet hallitseville sekä edistyneemmille opiskelijoille. Lyhyt- ja viikonloppukursseilla voi kokeilla uusia ilmaisumuotoja tai työtapoja, täydentää jo oppimaansa sekä keskittyä intensiivisesti johonkin teemaan tai tekniikkaan.

Opiskelijat kustantavat materiaalit ja välineet itse. Osalla kursseista kurssimaksu sisältää pientarvikemaksun (tekninen työ) ja polttomaksun (keramiikka- ja posliininmaalaus). Materiaaleja pyritään myös hankkimaan yhteisostoina. Käsitöissä käytetään mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja.

Viimeksi muokannut: Tauriainen Valpuri