Valkeakoskiopiston ryhmä harjoittelee kitaransoittoa

Musiikki

Kansalaisopistossa on mahdollista harrastaa musiikkia kunkin omista lähtökohdista.  Opisto tarjoaa  ryhmäopetusta sekä laadukasta  instrumenttien yksilö- ja ryhmäopetusta  erilaisissa musiikin  tyylilajeissa . Eri instrumenttien yksilö- ja pienryhmäkursseille voi tulla opiskelemaan alkeista lähtien tai kehittämään edelleen jo aiemmin opittuja taitoja. Tavoitteena on edistää musiikin elinikäistä harrastamista.Musiikin instrumenttiopiskelu edellyttää opiskelijalta keskittynyttä, määrätietoista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Säännöllinen kotiharjoittelu on edellytys taitojen kehittämisessä. Kursseilla opiskellaan instrumentin perustekniikkaa ja ohjelmistoa sekä vahvistetaan omaa musiikillista ilmaisua. Karttuvat taidot ja tiedot auttavat avaamaan ovia musiikin monipuoliseen maailmaan, tuovat hyvinvointia ja iloa elämään. Kansalaisopiston instrumenttiopinnoissa ei ole yläikärajaa. Mahdollisista alaikärajoistamme on maininta kurssin esittelytekstissä. Oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Musiikin perusteiden kurssit ja mahdolliset muut  musiikin tietokurssit  tukevat soitto- ja lauluopintoja ja valmistavat myös itsenäiseen työskentelyyn musiikin parissa.

Opiston toiminta-alueen asiakkaat pääsevät nauttimaan monipuolisista  matineoista,  konserteista ja tapahtumista, joissa  opiston musiikkikurssilaiset  esiin tyvät  sekä yksilönä että ryhmässä.

Viimeksi muokannut: Jokinen Johanna