Kestävä kehitys

Toimimme YK:n kestävän kehityksen periaatteen hengessä: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” Tähän liittyy ympäristön ja ihmisten kunnioitus sekä tasa-arvo, mutta myös taloudellinen tasapaino.

Opistomme sai ensimmäisenä vapaan sivistystyön oppilaitoksena Suomessa kestävän kehityksen sertifikaatin keväällä 2014, ja meidät uudelleenauditoitiin v. 2017. Teimme myös Yhteiskuntasitoumuksen henkilökunnan matkakulujen vähentämisestä v. 2015. Koko toimintamme on suunniteltu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Meillä opiskelijat opiskelevat ja henkilöstö tekee työtään kestävästi ja vastuullisesti.

Ota yhteyttä, jos sinulla on ideoita opiston kestävän kehityksen toiminnaksi!