Opintoseteliavustukset

Valtio tukee opintoseteliavustuksella kansalaisopiston opintoihin pääsyä. Käytämme opintoseteliavustusta suoraan kohderyhmille suunnattujen kurssien kurssimaksujen alentamiseen.

Ryhmät, joiden kouluttautumista opintoseteleillä voidaan tukea:

  • Maahanmuuttajat, joilla on kotikunta Suomessa.
  • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.
  • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.
  • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
  • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Viimeksi muokannut: Jokinen Johanna