Oppilaita poseeraa teatterin näyttämöllä.

Teatteriopisto

Valkeakosken Teatteriopiston taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua opetusta.

Teatteriopistossa voit opiskella teatteria esiintymisen, näyttelijäntyön, käsikirjoittamisen, dramaturgian ja ohjaajantyön kautta. Opetuksessa tuetaan oppilaiden iloa, uteliaisuutta ja motivaatiota. Oppilas asettaa tavoitteita ja kehittää omaa toimintaansa vuorovaikutteisesti ja kokonaisvaltaisesti rohkaisevan ja kannustavan ohjauksen ja palautteen turvin.

Teatteriopinnoissa oppilas oppii vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutustilanteet toimivat jatkuvana peilinä omalle kasvulle ja sitä kautta teatteritaitojen kehittymiselle. Opetus kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan sekä yksilönä että ryhmässä.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on teatteritaiteen opetukselle Valkeakoskella laadittu kuntakohtainen teatteritaiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. Taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta. Koulun opetussuunnitelman hyväksyy Valkeakosken koulutus- ja hyvinvointilautakunta. Teatteritaiteen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaiden aktiivista toimijuutta ja teatteritaiteen ymmärrystä.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen Teatteriopistoon lukuvuodelle 2022 – 2023

Ilmoittautuminen Teatteriopistoon

Viimeksi muokannut: Tauriainen Valpuri