Tyttö istuu balettipuvussa tanssiopiston salin lattialla.

Tanssiopisto, Pälkäne

Valkeakoski-opiston Tanssiopiston taiteen perusopetus Pälkäneellä on lapsille ja nuorille tarkoitettua opetusta.

Tanssiopisto on aloittanut toimintansa v.1981 ja lupa tanssin taiteen perusopetukseen on myönnetty v.1994. Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen Tanssiopisto toimii Valkeakosken musiikkiopiston yhteydessä ja järjestää tanssin taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää Valkeakoskella. Pälkäneellä annetaan opetusta yleisen oppimäärän mukaisesti.

Tanssin taiteen perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja suunnitelmallista. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tiedot, taidot ja asenteet, jotka tukevat tanssin harrastamista ja mahdollistavat vaikka ammattiopintoihin hakeutumisen. Opetuksessa tarjotaan oppilaalle laajapohjaiset tanssitekniset valmiudet sekä pyritään saamaan oppilas kokemaan tanssi monipuolisena, kasvattavana taiteenlajina, jonka avulla hän hyväksyy itsensä sekä ryhmässä toimivat muut oppilaat. Tanssin taiteen perusopetus antaa iloa, kokemuksia ja elämyksiä, joista on hyötyä positiivisen minäkuvan muodostamisessa sekä elinikäisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Taiteen perusopetusta säädetään lailla ja asetuksella. Tanssiopistossa annetaan tanssin taiteen perusopetusta ja opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.  Koulun opetussuunnitelman hyväksyy Valkeakosken koulutus- ja hyvinvointilautakunta.

 

Viimeksi muokannut: Jokinen Johanna