Tyttö istuu balettipuvussa tanssiopiston salin lattialla.

Tanssiopisto, Pälkäne

Valkeakoski-opiston Tanssiopiston taiteen perusopetus Pälkäneellä on lapsille ja nuorille tarkoitettua opetusta.

Pälkäneellä annetaan yleisen oppimäärän mukaista tanssin taiteen perusopetusta. Taiteen perusopetusta säädetään lailla ja asetuksella. Opetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja suunnitelmallista. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Koulun opetussuunnitelman hyväksyy Valkeakosken koulutus- ja hyvinvointilautakunta.

Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tiedot, taidot ja asenteet, jotka tukevat tanssin harrastamista ja mahdollistavat vaikka ammattiopintoihin hakeutumisen. Opetuksessa tarjotaan oppilaalle laajapohjaiset tanssitekniset valmiudet sekä pyritään saamaan oppilas kokemaan tanssi monipuolisena, kasvattavana taiteenlajina, jonka avulla hän hyväksyy itsensä sekä ryhmässä toimivat muut oppilaat. Tanssin taiteen perusopetus antaa iloa, kokemuksia ja elämyksiä, joista on hyötyä positiivisen minäkuvan muodostamisessa sekä elinikäisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Tanssiopisto on aloittanut toimintansa vuonna 1981 ja lupa tanssin taiteen perusopetukseen on myönnetty vuonna 1994.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen Tanssiopistoon Pälkäneelle lukuvuodeksi 2022 – 2023

Ilmoittautuminen Tanssiopistoon

Viimeksi muokannut: Tauriainen Valpuri